Mieling Poé Basa Indung Internasional

Mieling Poé Basa Indung Internasional

Ngariksa Basa, Ciri Patriot SMP Darul Hikam Hirup tanpa basa, moal aya kahirupan. Basa tanpa hirup, moal aya basa. Duanana miboga kantétan anu raket dina kahirupan sapopoé. Basa indung, sababaraha dipaké dina hubungan, pagawean, diajar jeung kagiatan lianna. Ku...